wieksza

Biografia

Joanna Olga Paliszkiewicz jest absolwentką Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W trakcie studiów była na stypendium na Uniwersytecie w Cork w Irlandii.

Po studiach rozpoczęła pracę na Politechnice Częstochowskiej.
W 2004 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Metoda oceny kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach“.

W 2006 roku została zatrudniona w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2007 roku pracuje w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na stanowisku profesora. W 2009 otrzymała tytuł dr hab. na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2014 zdobyła stopień naukowy w Finlandii Adj. Profesor (Uniwersytet Vaasa).

Jest autorem ponad 170 publikacji oraz 8 książek, np.: „Social media and trust”, „Intuition, trust, and analytics”, „Managing Public Trust”, „Zaufanie w zarządzaniu”, „Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym“ oraz „Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach – koncepcja oceny i modele“.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki zarządzania wiedzą,  zarządzania zaufaniem i mediów społecznościowych.