Nagrody

 • 2017
  Nagroda zespołowa (III stopnia) Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe
 • 2017
  Dyplom uznania Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe
 • 2016
  Lifetime Academic Achievement Awards, nagroda przyznana przez International Institute for Applied Knowledge Management
 • 2016
  Best Paper Award, nagroda za najlepszy artykuł na konferencji KM Conference 2016 w Portugalii, przyznana przez International Institute for Applied Knowledge Management
 • 2015
  Dyplom Uznania Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW za uzyskanie wyróżniającej oceny w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w ramach „Okresowej oceny nauczycieli akademickich w latach 2013-2014”
 • 2015
  Dyplom Uznania Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne w latach 2013-2014
 • 2015
  Dyplom Uznania Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW za wyróżniające osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014
 • 2015
  Best Research Paper Award, nagroda za najlepszy artykuł przyznana przez International Institute for Applied Knowledge Management
 • 2014
  Best Research Paper Award, nagroda za najlepszy artykuł przyznana przez International Institute for Applied Knowledge Management
 • 2014
  Fellow & Distinguished Scholar, nagroda przyznana przez International Institute for Applied Knowledge Management
 • 2013
  Computer Educator of the Year 2013, nagroda przyznana w USA przez Stowarzyszenie: The International Association for Computer Information Systems
 • 2012
  Brązowy Medal Prezydenta Polski
 • 2009
  Dyplom uznania Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za wyróżniającą się działalność naukową (wyróżnienie przyznawane 10% najbardziej aktywnym pracownikom Wydziału)
 • 2008
  Nagroda w Konkursie Nauka dla Rozwoju dla młodych naukowców w formie stypendium na wyjazd na konferencje do Barcelony
 • 2008
  Nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe
 • 2005
  Wyróżnienie Rektora Politechniki Częstochowskiej za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt.: ``Metoda oceny kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach``