Przedmioty w języku polskim

 • Podstawy Zarządzania
 • Zarządzanie Wiedzą
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zachowania Organizacyjne
 • Budowanie Zespołów
 • Zarządzanie Zaufaniem

Przedmioty w języku angielskim

 • Trust in Networks
 • Human Resource Management
 • Knowledge Management
 • Organizational Behaviour
 • Business Strategies