Kategoria:

Sortuj:

Trust, Knowledge Management, and Organizational Performance: Predictors of Success in Leadership

Rozdziały w monografiach
Koohang A., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski J.
Koohang A., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski J., (2018). Trust, Knowledge Management, and Organizational Performance: Predictors of Success in Leadership, In: Liebowitz, J., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J., (Eds). Intuition, Trust, and Analytics; CRC Press, Taylor & Francis Group, Auerbach Publications: ‎Boca Raton, FL, USA, 83-105.

The foundations of trust

Rozdziały w monografiach
Paliszkiewicz, J.
Paliszkiewicz, J. (2018). The foundations of trust, In: Liebowitz, J., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J., (Eds). Intuition, Trust, and Analytics; CRC Press, Taylor & Francis Group, Auerbach Publications: ‎Boca Raton, FL, USA, 69-81.

Social media and trust

Rozdziały w monografiach
Gołuchowski J., Filipczyk B., Paliszkiewicz, J.
Gołuchowski J., Filipczyk B., Paliszkiewicz, J., (2018). Social media and trust, In: Liebowitz, J., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J., (Eds). Intuition, Trust, and Analytics; CRC Press, Taylor & Francis Group, Auerbach Publications: ‎Boca Raton, FL, USA, 173-193.

Preface: How Intuition, Trust, and Analytics Play a Role in Executive Decision - Making

Rozdziały w monografiach
Liebowitz, J., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J.
Liebowitz, J., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J., (2018). Preface: How Intuition, Trust, and Analytics Play a Role in Executive Decision - Making, In: Liebowitz, J., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J., (Eds). Intuition, Trust, and Analytics; CRC Press, Taylor & Francis Group, Auerbach Publications: ‎Boca Raton, FL, USA, ix-xxi.

Managing Public Trust

Książki
Kożuch, B., Magala, S., Paliszkiewicz, J. (Eds.)

Intuition, Trust, and Analytics

Książki
Liebowitz, J., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J., (Eds).
Liebowitz, J., Paliszkiewicz, J., Gołuchowski, J., (Eds). Intuition, Trust, and Analytics; CRC Press, Taylor & Francis Group, Auerbach Publications: ‎Boca Raton, FL, USA, 2018.

Time-spent online as a factor in usage and awareness of drawbacks in social media

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz, M. Mądra-Sawicka, T. Filipiak, S. Svanadze, M. Jikia,
J. Paliszkiewicz, M. Mądra-Sawicka, T. Filipiak, S. Svanadze, M. Jikia, (2017). Time-spent online as a factor in usage and awareness of drawbacks in social media, Issues in Information System, 18(4), 135-145.

The role of knowledge management processes on organizational culture

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz, S. Svanadze, M. Jikia
J. Paliszkiewicz, S. Svanadze, M. Jikia, (2017). The role of knowledge management processes on organizational culture. Online Journal on Applied Knowledge Management 5(2), 29-44.

The impact of leadership on trust, knowledge management, and organizational performance: A research model

Artykuły w czasopismach
A. Koohang, J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski,
A. Koohang, J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski, (2017). The impact of leadership on trust, knowledge management, and organizational performance: A research model, Industrial Management & Data Systems, Vol. 117 Issue: 3, pp.521-537

The future of knowledge management

Rozdziały w monografiach
Paliszkiewicz J.
Paliszkiewicz J. (2017). The future of knowledge management, Proceedings of the IFLA, Satellite Meeting – Knowledge Management Section, Wroclaw.

Social and Economic Development through Information and Communications Technologies: Italy

Artykuły w czasopismach
Nord Horn, J., Riggio, M. T., Paliszkiewicz, J.
Nord Horn, J., Riggio, M. T., Paliszkiewicz, J. (2017). Social and Economic Development through Information and Communications Technologies: Italy. Journal of Computer Information Systems, 58(3), 278-285.

Security policies and data protection of mobile devices in the workplace

Artykuły w czasopismach
A. Koohang, M. T. Riggio, J. Paliszkiewicz, J. Horn Nord
A. Koohang, M. T. Riggio, J. Paliszkiewicz, J. Horn Nord, (2017). Security policies and data protection of mobile devices in the workplace, Issues in Information System, 18(1), 11-21.

Rola zaufania w serwisach społecznościowych na przykładzie Facebooka [The role of trust in social media in example of Facebook]

Rozdziały w monografiach
Paliszkiewicz J.
Paliszkiewicz J. (2017). Rozdział 16. Rola zaufania w serwisach społecznościowych na przykładzie Facebooka [The role of trust in social media in example of Facebook], w: pod red. W. Gajda, P. Soroka, „Ku pamięci prof. Andrzeja Zawiślaka – Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa, 211-222.

Global definition of the term innovation: The social factors influencing individual understanding

Rozdziały w monografiach
Fruehauf J., Kohun F. G., Lesjak D., Solek-Borowska C., Paliszkiewicz J.
Fruehauf J., Kohun F. G., Lesjak D., Solek-Borowska C., Paliszkiewicz J. (2017). Global definition of the term innovation: The social factors influencing individual understanding, Management Challenges in a Network Economy: Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference 17–19 May 2017, Lublin, Poland, ed. by Valerij Dermol, Marko Smrkolj. - Bangkok : ToKnowPress, 2017. 637-644.

China’s Social Networks: Culture, Business and the Gender Gap

Artykuły w czasopismach
Lin, J., Horn Nord, J. Paliszkiewicz, J., Madra-Sawicka, M.
1. Lin, J., Horn Nord, J. Paliszkiewicz, J., Madra-Sawicka, M. (2017). China’s Social Networks: Culture, Business and the Gender Gap. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 13(5), December 2017, 132-175.

Advancing the practice on information systems management in Poland: Social Technologies as a platform for empowerment

Rozdziały w monografiach
Nord Horn J., Paliszkiewicz J., Ganc M., Kowalewska M.
Nord Horn J., Paliszkiewicz J., Ganc M., Kowalewska M. (2017). Advancing the practice on information systems management in Poland: Social Technologies as a platform for empowerment, in: E. Skrzypek [eds.], New Quality of Management, University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, 11-21.

The relationship between Knowledge Sharing, Use of Social Media, Level of Trust in Organization, and Organizational Performance: a proposal for Future Research

Rozdziały w monografiach
Paliszkiewicz J., Gołuchowski J.
Paliszkiewicz J., Gołuchowski J., Chapter 4: The relationship between Knowledge Sharing, Use of Social Media, Level of Trust in Organization, and Organizational Performance: a proposal for Future Research, In: Wawrzyniak A., Wąsikowska B., (Eds.) Modern Information Systems in Management – Challenges and Solutions, Polish Information Processing Society, Warszawa 2016, p. 61-84.

The importance of active learning elements in the design of online courses

Artykuły w czasopismach
A. Koohang, J. Paliszkiewicz, D. Klein, J. Horn Nord
Online Journal of Applied Knowledge Management, 4 (2), 2016, pp. 17-28.

Teoria i praktyka w zarządzaniu produkcja i usługami, [Theory and practice in production and service management]

Książki
Paliszkiewicz, J. Ingaldi, M. (Eds.),
3. J. Paliszkiewicz, M. Ingaldi, (Eds.), Teoria i praktyka w zarządzaniu produkcja i usługami, [Theory and practice in production and service management] Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Inżynierii Produkcji i Jakości, Częstochowa, 2016

Success and Failure in Improvement of Knowledge Delivery to Customer using Chatbot – Result of a Case Study in a Polish SME

Rozdziały w monografiach
B. Filipczyk, J. Gołuchowski, J. Paliszkiewicz, A. Janas
in J. Liebowitz [ed.], Success and Failures of Knowledge Management. Elsevier 2016, pp. 175-190.

Społeczeństwo sieci – szanse i zagrożenia

Rozdziały w monografiach
Nord Horn J., Paliszkiewicz J., Mądra – Sawicka M
Nord Horn J., Paliszkiewicz J., Mądra – Sawicka M., Społeczeństwo sieci – szanse i zagrożenia, w: pod red. E. Skrzypek, G. Greli i M. Hofmana, UMCS, Lublin 2016, s. 23-35.

Social Media and Trust: A Multinational Study of University Students, Informing Science Press, 2016

Książki
J. Paliszkiewicz, A. Koohang

Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu [The role of social media in innovative education]

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
in R. Knosala [ed.] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovation in management and production engineering], part 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, pp. 914-920.

Knowledge Management in Brazilian, Portuguese and Polish Organizations: a Comparative Analysis

Artykuły w czasopismach
F. Mantos, V. Vairinhos, F. F. Batista, J. Paliszkiewicz. M. do Rosário Cabrita
Online Journal of Applied Knowledge Management, 4 (1), 2016, pp. 29-41

Impression management in social media: the example of LinkedIn

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz, M. Mądra-Sawicka

Examining the impact of social technologies on empowerment and economic development

Artykuły w czasopismach
J. Horn Nord, Tzong-Ru (Jiun-Shen) Lee, F. Çetinc, Ö. Atayd, J. Paliszkiewicz
J. Horn Nord, Tzong-Ru (Jiun-Shen) Lee, F. Çetinc, Ö. Atayd, J. Paliszkiewicz, (2016). International Journal of Information Management, 36 (6), 1101–1110.

Dimensions of Institutionalized Organizational Trust and Firm’s Innovativeness,

Artykuły w czasopismach
A. Sankowska, J. Paliszkiewicz
Journal of Computer Information Systems, vol. 56, issue 2, 2016, s. 168-174

Active Learning for Knowledge Construction in E-Learning: A Replication Study

Artykuły w czasopismach
A. Koohang, J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski, J. Horn Nord
Journal of Computer Information Systems, 56 (3), 2016, pp. 238-243

A report on the state of mobile technologies within organizations

Artykuły w czasopismach
J. Horn Nord, A. Koohang, J. Paliszkiewicz
J. Horn Nord, A. Koohang, J. Paliszkiewicz, A report on the state of mobile technologies within organizations, Issues in Information Systems, 17(1), 2016, pp. 70-79.

chapter 13: Writing Scientific Journal Articles: Motiation, Barriers, and Support

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
w pod red.: J. Liebowitz, A guide to publiching for academics. Inside the publish or perish phenomenon, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2015, s. 169-177

Women’s empowerment: Social technologies in Slovenia, Romania, and Georgia

Artykuły w czasopismach
J. Horn Nord, J. Paliszkiewicz, T. Grublješič, C. Scarlat, S. Salome
Online Journal of Applied Knowledge Management, 3 (1), 2015, s. 128-150

The application of the balanced scorecard (BSC) in the higher education setting of a Polish university

Artykuły w czasopismach
M. Pietrzak, J. Paliszkiewicz, B. Klepacki
Online Journal of Applied Knowledge Management, 3 (1), 2015, s. 151-164

Ryzyko w organizacji w przedsiębiorstwach agrobiznesu [The role of trust in e-commerce - literature review]

Rozdziały w monografiach
M. Mądra-Sawicka, Paliszkiewicz J.
w: pod red. E. Skrzypek, Ryzyko w organizacji: aspekty teoretyczne i praktyczne, wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 137-147

Rozdz. 3 - Zarządzanie zaufaniem we współczesnych przedsiębiorstwach [Trust management in modern enterprises]

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
w: K. Raczkowski [red.], Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, 2015, s. 70-88

Rola zaufania w handlu elektronicznym w świetle badań literaturowych [The role of trust in e-commerce - literature review]

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
w: R. Knosali [red.], Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2015, s. 791-798

Predictors of success in e-learning courseware usability design

Artykuły w czasopismach
A. Koohang, J. Paliszkiewicz, J. Horn Nord
Issues in Information Systems, vol. 16, issue II, 2015, s. 116-122

Leadership, trust, and knowledge management in relation to organizational performance: Developing an instrument

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski, A. Koohang,
Online Journal of Applied Knowledge Management, 3 (2), 2015, s. 19-35

Kapitał intelektualny w wymiarze makroekonomicznym – dotychczasowe osiągnięcia i kierunku przyszłych badań [Intellectual capital in macroeconomy – achivements and future directions]

Rozdziały w monografiach
M. Kowalewska, J. Paliszkiewicz
w: H. Kościelniak, K. Łukasik [red.], Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 20-28

Framework of Strategic Learning: PDCA Cycle

Artykuły w czasopismach
M. Pietrzak, J. Paliszkiewicz
Management, 10 (2) · Summer 2015

E-learning courseware usability: building a theoretical model

Artykuły w czasopismach
A. Koohang, J. Paliszkiewicz
Journal of Computer Information Systems, 56 (1), 2015, s. 55-61

Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie małych przedsiębiorstw z terenu województwa [Determinants of business development on the example of small businesses from the region of Mazovia]

Rozdziały w monografiach
S. Jarka, J. Paliszkiewicz
w: A. Puto, P. Nowodziński [red.], Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 18-31

A case study of strategic group map application used as a tool for knowledge management

Artykuły w czasopismach
M. Pietrzak, J. Paliszkiewicz, K. Jałosiński, A. Brzozowski
Journal of Computer Information Systems, volume 55, issue 2, winter 2015, s. 68-77

Using Social Technologies For Competitive Advantage: Impact On Organizations And Higher Education

Artykuły w czasopismach
J. Horn Nord, J. Paliszkiewicz, A. Koohang
Journal of Computer Information Systems, volume 55, number 1, s. 92-104. Fall 2014

Trust-based Knowledge Management Model

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski, A. Koohang
w: A. Skrzypek, Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Publisher University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, 2014, s. 153-161

Scholarly interest in gamification: a citation network analysis

Artykuły w czasopismach
K. Harman, A. Koohang, J. Paliszkiewicz
Industrial Management and Data Systems, Volume 114 Issue 9, 2014, s. 1438–1452

Rozdział 8.5 Systemy wspomagające strategię personalizacji wiedzy [Systems supporting strategy of personalization of knowledge]

Rozdziały w monografiach
J. Gołuchowski, J. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 315-318

Rozdział 8.4 Systemy organizujące wiedzę wspierające strategię kodyfikacji wiedzy [Systems supporting codification of knowledge]

Rozdziały w monografiach
J. Gołuchowski, J. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 309-314

Rozdział 8.3.2 Formalna reprezentacja wiedzy [Formal representation of knowledge]

Rozdziały w monografiach
J. Gołuchowski, J. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 308-309

Rozdział 8.2 Strategie zarządzania wiedzą w organizacjach kultury [Strategies of knowledge management in organizations connected with culture]

Rozdziały w monografiach
J. Gołuchowski, J. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 294-298

Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwami [Role of trust in management of enterprises]

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
w: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wyd. PTZP, Opole 2014, s. 409-418

Management trust, organizational trust, and organizational performance: advancing and measuring a theoretical model

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz, A. Koohang, J. Gołuchowski, J. Horn Nord
“Management and Production Engineering Review”, Volume 5, nr 1, March 2014, s. 32–41

Management trust, organizational trust, and organizational performance: empirical validation of an instrument

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz, A. Koohang, J. Horn Nord
“The Online Journal of Applied Knowledge Management”, volume 2, issue 1, 2014, s. 28-39

Istota zarządzania wiedzą - rozdział 8.1. [the concept of knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J. Gołuchowski, J. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 287- 293

Expanding the E-learning Courseware Usability Components

Rozdziały w monografiach
A. Koohang, J. Paliszkiewicz
w: L. Yang, J. Kantola, A. De Hoyos, K. Kaminishi, G. Duysters, Proceedings of the International Conference on Innovation and Management, Wuhan University of Technology Press, Wuhan, China, 2014, s. 1055-1058

Empirical validation of an learning courseware usability model

Artykuły w czasopismach
A. Koohang, J. Paliszkiewicz
Issues in Information Systems, vol. 15, issue II, 2014, s. 270-275

Advancing a theoretical model for knowledge construction in e-learning

Artykuły w czasopismach
A. Koohang J. Paliszkiewicz, J. Horn Nord, M. Ramim
“The Online Journal of Applied Knowledge Management”, volume 2, issue 2, 2014, s. 12-25

Tools of building customer trust, Management, knowledge and learning (MakeLearn)

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz, B. Klepacki
International Conference, Zadar, Croatia 2013, s. 1287–1294

The importance of building and rebuilding trust in organizations

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
Proceedings of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management 29-31 May 2013, Phuket, Thailand, s. 258–267

Orientacja przedsiębiorstwa na zaufanie w gospodarce opartej na wiedzy

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
w: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wyd. PTZP, Opole 2013, s. 903-910

Organizational trust as a foundation for knowledge sharing and its influence on organizational performance

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz, A. Koohang
“The Online Journal of Applied Knowledge Management”, 1, 2, 2013, s. 116–127

Knowledge construction in e-learning: An empirical validation of an active learning model

Artykuły w czasopismach
A. Koohang, J. Paliszkiewicz
“Journal of Computer Information Systems”, 53, 3, 2013, s. 109-114

Zaufanie w zarządzaniu [Trust in management], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Książki
J. Paliszkiewicz

Impact of the global crisis on the management of Polish firms

Rozdziały w monografiach
C. Scarlat, J. Paliszkiewicz, A. Rola-Jarzębowska
Management - facing new technology challenges : The 6 International Conference of Management and Industrial Engineering ICMIE 2013, Bucharest, Romania, 2013, s. 90-99

Zaufanie a zarządzanie wiedzą - przegląd literatury [Trust and knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
w: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wyd. PTZP, Opole 2012, s. 548-561

The dynamics of interpersonal trust building

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
w: Z. Pastuszak (red.), Competences, synergy and international competitiveness influence on the technology innovation and industrial managment, Lublin 2012, s. 418-427

Orientation on trust and organizational performance, in: Management, knowledge and learning (MakeLearn)

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
International Conference, Celje, Slovenia 2012

Managers’ Orientation on Trust and Organizational Performance

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz
„Jindal Journal of Business Research”, 1, 2, 2012, s. 153–161

Leadership in crisis: building high-trust organizations

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
Proceedings of the CFA-BBS International Conference on the Global Financial Crisis, College of Finance and Accountancy, Budapest Business School, Budapest 2012, s. 111-117

Budowanie zaufania w organizacji [Trust building in organization]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka (red.), wiedzy w zarządzaniu publicznym’ 11, Katowice, 2012, s. 423-432

Zarządzanie wiedzą w organizacjach kultury, sztuki i turystyki kulturowej [Knowledge management in organization of culture, art and cultural turistsm]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, J. Gołuchowski
w: J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, Katowice 2011, s. 200-226

Trust management: reason, routine and reflexivity

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
MIC 2011: Managing Sustainability, Proceedings of the 12th International Conference, Portorož, Slovenia, Koper, 2011, s. 113-129

Trust management: literature review

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“Management” 6, 3, s. 315-331

Trust between managers and subordinates: understanding the effects

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Management and Production Engineering Review” , 2, 1, 2011, s. 34-39

Trust and knowledge sharing a critical combination

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, s. 167-175

The knowledge management processes in medium enterprises in example of Polish enterprises

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“International Journal of Innovation and Learning”, 4, 9, 2011, s. 435-450

The concept of trust in organizational life in example of polish enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: Proceedings of International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 28-30 June 2011 Oulu, Finland

Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwie [The orientation of the confidence in the company]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: R. Knosala (red.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T.2., Oficyna Wyd. PTZP, Opole 2011, s. 227-232

Możliwości i warunki publikacji wyników badań w czasopismach naukowych [The possibility and conditions of publication of research in scientific journals]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 98, 2, 2011, s. 52-63

Kreowanie zaufania w organizacji [Creation of trust in organization]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Juraszek, A. Moczała (red.), Innowacyjność akademicka – nowy wezywania dla nauki i przedsiębiorczości, Bielsko – Biała 2011, s. 321-332

Knowledge Management and Project Management

Rozdziały w monografiach
R. Paliszkiewicz, J.O. Paliszkiewicz
in: Proceedings of International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 28-30 June 2011 Oulu, Finland

Inter-Organizational Trust: Conceptualization and Measurement

Artykuły w czasopismach
J. Paliszkiewicz
“International Journal of Performance Measurement”, 1, 1, 2011, s. 15-28

Foundations for theory trust in building in organization

Rozdziały w monografiach
Paliszkiewicz J.
w: P. Ucieklak-Jeż (red.), Social aspects of market economy, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 151-168

Book review

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“Management and Production Engineering Review” 2, 4, 2011, s. 97-98

Zaufanie a wyniki działalności przedsiębiorstw – przegląd literatury [Trust and results of operations of enterprises - literature review]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywności”, 2010

Zarządzanie zaufaniem i dzielenie się wiedzą – przegląd literatury [Managing trust and sharing of knowledge - literature review]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski i A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’10, wyd. A. E., Katowice 2010, s. 315-322

Zarządzanie projektami a zaufanie [Project management and trust]

Rozdziały w monografiach
J. Paliszkiewicz
w: J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičieta (red.), Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, Wyd. ATH, Bielsko Biała 2010, s. 97-110

Zarys koncepcji zarządzania zaufaniem [Outline of the concept of trust management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: A. Adamik (red.), Zarządzanie Relacjami Międzyorganizacyjnymi, Wyd. P. Ł., Łódź 2010, s. 40-54

Wykorzystanie metody wzorca rozwoju do klasyfikowania przedsiębiorstw pod względem poziomu zarządzania wiedzą [Using standard methods for classifying enterprises development in terms of knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010,  s. 344-350

Trust Management – literature review

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
Social Responsibility, Professional Ethics, and Management, Management International Conference, Ankara, Turkey, 2010

The relationship between social perspective and knowledge management

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“International Journal of Innovation and Learning”, 7,4,2010, s. 450-466

Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą. Analiza foresightów i dokumentów strategicznych. Raport z badań, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010

Raporty
J.O. Paliszkiewicz

Organizational trust – a critical review of the empirical research

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: Proceedings of International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, Pattaya, Thailand 2010

Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu [Organizational culture based on trust]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: E. Skrzypek (red.), Quality & Ethics, Wyd. UMCS, Lublin 2010

Knowledge management process and organizational performance in small and medium enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: Knowledge management - management company based on work and use of the knowledge, University Publishing House, Zilina, 2010

Building trust in the workplace

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: Management development in theory and practice, University Publishing House, Zilina, 2010

Zarządzanie wiedzą a zmiany w strukturze kapitału ludzkiego [Knowledge management and changes in the structure of the human capital]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski, Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 09, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009

Zarządzanie talentami wyzwaniem współczesnych organizacji [Talent management challenges of modern organizations]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: E. Skrzypek (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, wyd. UMCS, Lublin, 2009, s. 105-112

The characteristic of knowledge management processes in medium enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
MIC 2009: Creativity, Innovation and Management: Proceedings of the 10th International Conference, Sousse, Tunisia, 2009

Próby wyceny kapitału intelektualnego - identyfikacja podstawowych problemów [Attempts to evaluation of intellectual capital - to identify the fundamental problems]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 78, 2009, s. 117-125

Liczba szkół wyższych a rozwój województw [The number of universities and the development of provinces]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 75, 2009, s. 161-170

Knowledge sharing and trust as an important concepts in management of small and medium enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta (eds.), Challenges in enterprise management of today, Wyd. PŁ, 2009

Knowledge codification and organizational performance in small and medium enterprises

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“International Journal of Management and Enterprise Development”, 6,1,2009, s. 80-87

Zorientowane procesowo zarządzanie wiedzą [Process-oriented knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 571-578

Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej [Knowledge management in public administration]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Gołuchowski i A. Frąckiewicz-Wronka (Eds.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’08. Konwersja wiedzy, Wyd. AE, Katowice, 2008, s. 61-72

Wykorzystanie koncepcji zarządzania wiedzą w średnich przedsiębiorstwach [Using the concept of knowledge management in medium-sized enterprises,]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: A. Glińskia – Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2008, s. 201-207.

The Role of Managers in Knowledge Management Process

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“Foundations Of Control And Management Sciences”, 10, 2008, s. 75-82

The influence of social perspective on knowledge management process

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
Intercultural Dialogue and Management, Proceedings of the Management International Conference, Barcelona, Spain, 2008, s. 115-123

Rola współczesnego menedżera w procesie zarządzania wiedzą [The role of the modern manager in the process of knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (Eds.), Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi, PWNT, Gdańsk 2008, s. 79-86

Podejścia związane z zarządzaniem wiedzą [Approaches related to knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: H. Kruk, K. Skrzeszewska (red.) „Europejskie wymiary przedsiębiorczości”, Wyd. AM, Gdynia 2008, s. 201-206

Knowledge management and information management

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: pod red. M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart (Eds.), Enterprise, Logistics and Innovations in knowledge based economy, Haute Ecole “Blaise Pascal”, Arlon, Belgium, 2008, s. 123-131

Gaining competitive advantage through knowledge management in small enterprises

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, 15, 2008, s. 76-81

Zarządzanie relacjami z klientami a zarządzanie wiedzą [Customer relationship management and knowledge management]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Handel Wewnętrzny”, czerwiec 2007, s. 61-65

Włączanie pracowników w życie organizacji i partycypacja w małych i średnich przedsiębiorstwach [Participation of employees in management in small and medium enterprises]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: St. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej Wyd. UŁ, Łódź 2007, s. 71-78.

Wykorzystanie analizy wielowymiarowej w ocenie poziomu zarządzania wiedzą [Using multivariate analysis in assessing the level of knowledge management]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz, E. Skrzypek
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H Oeconomia, vol. XLI, Wyd. UMCS, Lublin, 2007, s. 201-214

Uwarunkowania transferu wiedzy [Social determinants of logistics and marketing management in globalization]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: pod red. L. Sobolak, Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno-marketingowego w globalizacji [Social determinants of logistics and marketing management in globalization], Wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007, s. 50-54

Transfer wiedzy a organizacyjna kreatywność [Transfer of knowledge and organizational creativity]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Przegląd Organizacji”, 2, 2007, s. 15-18

The localization of knowledge in small and medium enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
microCAD 2007, International Scientific Conference 22-23 March 2007, Section P: Company Competitiveness in the XXI Century, University of Miskolc, s. 215-220

Rozdział 1.10. Atmosfera innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach [The atmosphere of innovation in small and medium enterprises]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: M. Cisek, B. Domańska–Szaruga (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Wyd. AP, Siedlce 2007, s. 120-123

Rola kapitału ludzkiego w procesie zarządzania wiedzą [The role of human capital in the process of knowledge management]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Kitowski (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 42, Seria Ekonomia, Rzeszów 2007, s. 16-23

Proces zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach przedsiębiorstwach [The process of knowledge management in small and medium- sized enterprises]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Zamojskie Studia i Materiały” 24, Zamość 2007, s. 189-195

Metoda oceny pozyskiwania i rozwijania wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach [Evaluation method of obtaining and developing knowledge in small and medium-sized enterprises]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Problemy Jakości”, 4, 2007, s. 24- 27

Kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach [Organizational culture supports innovation in small and medium-sized enterprises]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Acta Scientarum Polonorum Oeconomia”, 6 (1), 2007, s. 43-50

Knowledge management: An integrative view and empirical examination

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Cybernetics and Systems", 38,8,2007, s. 825-836

Knowledge management and organizational performance

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
microCAD 2007, International Scientific Conference 22-23 March 2007, Section P: Company Competitiveness in the XXI Century, University of Miskolc, s. 209-214

Knowledge codification in small and medium enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
Managing Global Transitions: Globalisation, Localisation, Regionalisation, Proceedings of the 8th International Conference, 2007, Portorož, Slovenia, s. 81–85

Jakość życia zawodowego a gospodarka oparta na wiedzy wiedzy [Quality of working life and the knowledge economy]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, tom II, Wydawnictwo Wydziału Ekonomicznego, UMCS, Lublin 2007, s. 101-105

Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach – koncepcja oceny i modele [Knowledge management in small and medium enterprises – concept of estimating and models], Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

Książki
J. Paliszkiewicz

Dzielenie się wiedzą oraz zaufanie w małych i średnich przedsiębiorstwach [Sharing knowledge and trust in small and medium-sized enterprises]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 62, 2007, s. 143-152

Dostosowanie strategii zarządzania wiedzą do profilu asortymentowego oraz kluczowej wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach [Adaptation of knowledge management strategies for key products and for key knowledge in small and medium-sized enterprises]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: K. Piech i E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Kraków 2007, s. 355-361

Building a knowledge sharing organization

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
“Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, 9, Bydgoszcz 2007, s. 81-86

Analiza wielowymiarowa w zarządzaniu wiedzą: wykorzystanie metody k-średnich do grupowania przedsiębiorstw [Multidimensional analysis in knowledge management: the use of k-means method to group companies]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: W. Ostasiewicz, P. Ucieklak-Jeż (red.), Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2007, s. 191-197

Zarządzanie przedsiębiorstwem w aspekcie nowych wyzwań [Enterprise management in terms of new challenges]

Rozdziały w monografiach
L. Sobolak, J.O. Paliszkiewicz
w: Z. Mikołajewicz (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wyd. UO, Opole 2006, s. 543-552

Zachowywanie wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach jako jeden z elementów procesu zarządzania wiedzą [Codifing knowledge in small and medium-sized enterprises as one of the elements of knowledge management process]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: E. Skrzypek (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia – wyzwania teorii i praktyki, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 329-333

Strategie zarządzania wiedzą wykorzystywane w małych i średnich przedsiębiorstwach [Knowledge management strategies used in small and medium- sized enterprises]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
w: M. Kulesza, W. Ostasiewicz (red.), Pragmata Tes Oikonomias I, Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2006, s. 101-108

Pozyskiwanie pracowników jako czynnik wpływający na sukces przedsiębiorstwa na rynku [Getting employees as a factor influencing the success of companies in the market]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: M. Ciska (red.), Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wyd. AP, Siedlce 2006, s. 83-90

Organizational knowledge resources

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: P. Pachura (red.), The challenges for reconversion. Innovation – sustainability – knowledge management, Institut Superieur Industriel Pierrard, HEC du Luxemburg, Virton, Belgium, 2006, s. 128-132

Nowa koncepcja uczenia się - wspólnoty praktyków [The new concept of learning - a community of practitioners]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: E. Skrzypek (red.), Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 59-66

Knowledge transfer in small and medium enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, L. Sobolak
w: pod red. P. Pachura, The challenges for reconversion. Innovation – sustainability – knowledge management, Institut Superieur Industriel Pierrard, HEC du Luxemburg, Virton, Belgium, 2006, s. 122-127

Rodział 3.5 Building a knowledge sharing culture, in: L. Kurzak (Ed.), Production and services processes in enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: L. Kurzak (red.), Production and services processes in enterprises, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2006, s. 144-148

Wykorzystanie metody analizy wielowymiarowej w ocenie kapitału intelektualnego [Using multidimensional analysis methods in the evaluation of intellectual capital]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Lewandowskiego (red.) Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji, Wyd. P. Ł., Łódź 2005, s. 149-155

Wpływ wskaźników związanych z kapitałem intelektualnym na zysk w przedsiębiorstwie [Impact of indicators related to intellectual capital on profit in the enterprise,]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: E. Skrzypek (red.), Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 235-240

Transfer wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Transfer of knowledge in business management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, L. Sobolak
w: M. Adamowicz (red.), Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 66-75

Rozdz.1.15. Wpływ kadry kierowniczej i pracowników na proces zarządzania wiedzą [Influence of executives and employees on the process of knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: L. Sobolak (red.),  Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, Wyd. P. Cz., Częstochowa 2005, s. 89-94

Rozdz.1.14. Korzyści ze stosowania systemu zarządzania wiedzą i aspekty jego wdrożenia [The benefits of knowledge management system and aspects of its implementation]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: L. Sobolak (red.), Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, Wyd. P. Cz., Częstochowa 2005, s. 84-88

Rozdz. 2.5. Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do informacji [Access of small and medium businesses to information]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, L. Sobolak
w: S.Trzcieliński (red.), Nowoczesne przedsiębiorstwo, Wyd. P. P., Poznań 2005, s. 145- 150

Kreowanie kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą [Creating an organizational culture in knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, L. Sobolak
w: E. Skrzypek (red.), Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 335-342.

Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym [Development of organization by management of intellectual capital],, Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro, Ostrołęka 2005

Książki
J. Paliszkiewicz

Źródła rozwoju i przyczyny utraty kapitału intelektualnego [Sources of development and causes loss of intellectual capital]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: A. Stabryła (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. A. E. w Krakowie, Kraków 2004, s. 145-154

Zarządzanie wiedzą a zarządzanie jakością [knowledge management vs. quality management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, J. Lewandowski
w: M. Gierzyńska-Dolna, B. Konodyba-Szymański (red.), QUALITY-2004. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 231-235

Wielowymiarowa analiza danych wykorzystywania w zintegrowanych systemach zarządzania na przykładzie Microsoft Business Solutions - Navision [Multivariate analysis of the data used in integrated management systems in example of Microsoft Business Solutions-Navision]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: T. Porębskia-Miąc i H. Sroka, (red.) Systemy wspomagania organizacji SWO'2004, Wyd. A.E., Katowice 2004, s. 559-566

The Process of Intellectual Capital Management

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: 9 Medzinarodne vedecke sympozium. Kvalita a spol'ahlivost’ strojov, Nitra 2004, s. 52-55

The Knowledge Based Organization in Industry

Rozdziały w monografiach
J. Lewandowski, J.O. Paliszkiewicz
w: M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, P. Pachura (red.), Technology & Economy in Industrial Reconversion, Virton, Belgium 2004, s. 228-233

The Influence of Product, Service and Management Quality on Development Potential in Small and Medium Enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: 9 Medzinarodne vedecke sympozium. Kvalita a spol'ahlivost' strojom, Nitra 2004, s. 56-58

Rozdz. XXX. Budowanie trwałych związków z klientami dzięki wykorzystywaniu możliwości zintegrowanych systemów zarządzania na przykładzie Microsoft Business Solutions – Navision [Build lasting relationships with customers through the use of the possibility of integrated management systems in example of Microsoft Business Solutions – Navision]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J.K. Grabara (red.), Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych, WNT, Warszawa 2004, s. 331-338

Ocena kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach [Assessment of intellectual capital in small and medium-sized enterprises]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Problemy Jakości”, 6, 2004, s. 20-23

Logistics Management in Polish Enterprises

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura (red.), Technology & Economy in Industrial Reconversion, Virton, Belgium, 2004, s. 320-326

Knowledge management: a short introduction

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Szopa i P. Pachura (red.), Polska w Unii Europejskiej. La Pologne - nouvelle voisine dans I'UE. Poland in the European Union, Wyd. P. Cz., Częstochowa 2004, s. 415-420

Jakość świadczonych usług w urzędach miast i gmin na przykładzie Urzędu Gminy Kłomnice [Quality of service in the offices of cities and municipalities in example of Klomnice Municipal Office]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: M. Gierzyńska-Dolna, B. Konodyba-Szymański (red.), QUALITY-2004. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 236-242

Dzielenie się wiedzą w organizacjach [Knowledge sharing in organizations]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: E. Skrzypek, (red.) SUCCESS 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 55-63

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach [Human resource management in small and medium enterprises]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przeszłości, Wyd. PŁ, Łódź 2003, s. 100-107

Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania na przykładzie Cementowni „Rudniki” S.A. [Implementation of integrated management system in example of Cement "Rudniki" SA]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 2003, s. 195-202

Rola kapitału ludzkiego w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w małych przedsiębiorstwach [The role of human capital to gain competitive advantage in small enterprises]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Czarnota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Wyd. PCz, Częstochowa 2003, s. 138-145

Logistics Management in Small and Medium Enterprises in Poland

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM 2003, Section 4. Part 2. Economics and Company Management, Żylina 2003, s. 265-268

Wartość organizacji mierzona potencjałem kapitału intelektualnego [The value of the organization measured by the potential of intellectual capital]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury, Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk – Bałtyk - Kopenhaga 2002, s. 268-278

Uwarunkowania wdrażania systemu informatycznego zarządzania [Determinants of implementation of management information system]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: R. Knosala (red.), V Konferencja Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 2002, s. 244-252

Postawy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw wobec wejścia do Unii Europejskiej [Attitudes of employees in small and medium enterprises to join the European Union]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, A. Sobocińska
w: Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej, Wyd. AŚ, Kielce 2002, s. 191-202

Ocena wdrożenia systemu zarządzania jakością w zakładzie stolarki budowlanej „STOLBUD” S.A. we Włoszczowej [Evaluation of the implementation of quality management system in "STOLBUD" S.A. in Włoszczowa]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
w: J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian, Wyd. PŁ, Łódź 2002, s. 195-205

The process of knowledge management

Rozdziały w monografiach
J. Merta (Paliszkiewicz)
4 th  European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, TRANSCOM 2001, Żylina, Slovak Republic 2001, s. 141-144

Role menedżerów i pracowników organizacji w procesie zarządzania wiedzą [The roles of managers and workers in the process of knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz
II Międzynarodowa Konferencja Zarządzania i Technologii Informatycznych, „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, Warszawa 2001. http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/

Ocena jakości usług na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Częstochowie [Assessment of quality service on the example of Food Economy Bank SA in Czestochowa]

Rozdziały w monografiach
J.O. Paliszkiewicz, J. Lewandowski
w: A. Jarosz (red.), III Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki WN PWSZ, Jarosław 2001, s. 209-213

Narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą [Tools for knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J. Merta (Paliszkiewicz)
w: R. Knosala (red.), IV Konferencja, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 2001, s. 89-95

Metody pomiaru kapitału intelektualnego [Methods of measuring intellectual capital]

Artykuły w czasopismach
J.O. Paliszkiewicz
„Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie nr 36”, Wyd. P.Ł., Łódź 2001, s. 43-54

Koncepcja zarządzania wiedzą [The concept of knowledge management]

Rozdziały w monografiach
J. Merta (Paliszkiewicz)
II Warsztaty z nauk o zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów, Zakopane 2001, s. 87-92

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w drodze do Unii Europejskiej [Conditions for development of small and medium-sized enterprises in the way to join the European Union,]

Rozdziały w monografiach
J. Merta (Paliszkiewicz), A. Sobocińska
w: K. Fiedorowicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000, s. 47-53.

System wspomagający zarządzania na przykładzie IFS Applications 2000™ [Information systems which support management systems in example of IFS Applications 2000™]

Rozdziały w monografiach
J. Merta (Paliszkiewicz)
w: R. Knosala (red.), III Konferencja Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 2000, s. 37-44

Struktura ról menedżerskich w organizacjach horyzontalnych [The structure of managerial roles in horizontal organizations]

Rozdziały w monografiach
S. Kopera, J. Korpus, J. Merta (Paliszkiewicz)
w: „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”, WPZ, Zielona Góra 2000, s. 154-161

Rola agenta w kształtowaniu jakości usług towarzystwa ubezpieczeniowego [The role of the agent in shaping the quality of the services of an insurance company]

Rozdziały w monografiach
Sobocińska, J. Merta (Paliszkiewicz)
w: „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”, WPZ, Zielona Góra 2000, s. 284-294

Metodyka i uwarunkowania wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania [Methodology and conditions for implementation of integrated management systems]

Rozdziały w monografiach
J. Merta (Paliszkiewicz)
w: „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”, WPZ, Zielona Góra 2000, s. 80-86

Strategia promocji firmy Vobis Microcomputer Spółka z o.o. [Strategy of promotion of the Vobis Microcomputer Company]

Rozdziały w monografiach
J. Merta (Paliszkiewicz)
in: J. Lewandowski (ed.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy część II, Wyd. PŁ, Łódź 1999, pp. 447-456